15 აპრილი , 2024

თბილისი
დღე :

20

ღამე :

11

ვორკოჰოლიზმი დიაგნოზია
რას წარმოადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი
კარგი მეწარმის ათი მცნება