01 დეკემბერი , 2023

თბილისი
დღე :

15

ღამე :

5

ვორკოჰოლიზმი დიაგნოზია
რას წარმოადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი
კარგი მეწარმის ათი მცნება